Uvjeti korištenja

Upozorenje

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete (dalje: Opći uvjeti) web stranice www.bazzar.hr. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Općim uvjetima te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove stranice. Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama www.bazzar.hr primjenjuju se navedeni Opći uvjeti, kao i svi pozitivni propisi Republike Hrvatske. Oglašivači i kupci (dalje u tekstu zajedno: korisnici) odgovaraju za svako postupanje protivno Općim uvjetima.

Stranica www.bazzar.hr u vlasništvu je trgovačkog društva PRATI ME d.o.o. (dalje: PRATI ME d.o.o.). PRATI ME d.o.o. zadržava pravo mijenjati izgled i sadržaj Općih uvjeta, kao i svih servisa i podstranica koje su njegov sastavni dio, bez obveze prethodne najave. Isključiva je obveza korisnika upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama, kao i svih servisa koje su njegov sastavni dio, nakon objave izmjena predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na www.bazzar.hr. PRATI ME d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja korisnika da to učini.

Kontakt

PRATI ME d.o.o.
Sjedište: Jurjevska 20, Zagreb
E-mail: [email protected]
Telefon: +385 (0)1 46 80 921 (Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.)

Sadržaj stranica

PRATI ME d.o.o. osmislilo je web stranicu www.bazzar.hr s ciljem omogućavanja najkvalitetnije usluge oglašivačima i kupcima. Svi oglasi i informacije vezani uz oglašavanje dolaze od oglašivača, koji su isključivo odgovorni za sadržaj oglasa, što uključuje odgovornost za istinitost i točnost informacija, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen. Isključena je svaka odgovornost PRATI ME d.o.o. za sadržaj oglasa na web stranici www.bazzar.hr, kao i za povremenu ili privremenu nedostupnost web stranice www.bazzar.hr.

Uporaba i zaštita podataka

Pri korištenju www.bazzar.hr dužni ste osigurati potpunost, istinitost i točnost podataka koje dajete. PRATI ME d.o.o. čini sve kako bi zaštitio osobne podatke oglašivača u smislu važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu povezivanja korisnika. Korištenjem web stranice www.bazzar.hr-a suglasni ste da podaci i informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su zainteresirani za oglase.

Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu PRATI ME d.o.o. upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.

Korisnici objavom oglasa na www.bazzar.hr dopuštaju PRATI ME d.o.o. da taj sadržaj koristi i objavljuje i na društvenim mrežama. PRATI ME d.o.o. će u drugim medijima objavljivati samo sadržaj oglasa i link na stranicu www.bazzar.hr, dok neće objavljivati osobne podatke korisnika.

PRATI ME d.o.o. se obvezuje da će čuvati osobne podatke svih svojih korisnika, te prikupljati samo nužne podatke i informirati korisnike o načinu njihova korištenja. PRATI ME d.o.o. redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koju vodi PRATI ME d.o.o.

Svi djelatnici PRATI ME d.o.o. poštuju načela zaštite osobnih podataka. PRATI ME d.o.o. ne odgovara trećima za pogrešne podatke koje su oglašivači dali pri registraciji.

Kao prijavljeni korisnik www.bazzar.hr dobivate vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). PRATI ME d.o.o. savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o Vašem Korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti Vašeg Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Vašeg Korisničkog računa. O svakoj zlouporabi Vašeg Korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti PRATI ME d.o.o.

PRATI ME d.o.o. ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa.

Zaštita autorskih prava i druga prava intelektualnog vlasništva

Podaci na www.bazzar.hr su zaštićeni sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na www.bazzar.hr, a uključuju tekst, slike, baze podataka, druge grafičke prikaze, zvukove, software, nazive (uključujući i domenu), pripadaju PRATI ME d.o.o. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Općim uvjetima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježete zakonskim sankcijama. Isključena je odgovornost PRATI ME d.o.o. u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na www.bazzar.hr.

Isključenje iz uporabe, naknada štete

PRATI ME d.o.o. je ovlašten iz daljnje uporabe stranica isključiti onog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranica, vrijeđa prava korisnika, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi www.bazzar.hr ili postupa protivno prisilnim propisima, a osobito:

PRATI ME d.o.o. će u navedenim slučajevima poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.

Isključenje odgovornosti

PRATI ME d.o.o. ne odgovara:

Oglas

Svaki oglašivač odgovoran je za pružanje ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Sve nedostatke u vezi s proizvodom i ambalažom ili pakiranjem oglašivač je dužan navesti i detaljno opisati. Predajom oglasa na stranici oglašivač ovlašćuje PRATI ME d.o.o. da objavljuje podatke koji se odnose na proizvod. Oglašivač je dužan odgovarati na upite vezano za oglase u razumnom roku.

Strogo je zabranjena objava oglasa na web stranici www.bazzar.hr na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane PRATI ME d.o.o.

PRATI ME d.o.o. zadržava pravo brisanja svih oglasa koji ne zadovoljavaju navedene kriterije. PRATI ME d.o.o. ima pravo izmijeniti ili ukloniti oglase bez najave, a osobito u sljedećim situacijama:

U slučaju brisanja oglasa, oglašivač niti bilo koja treća osoba nema pravo ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema PRATI ME d.o.o. zbog brisanja oglasa.

Dopušteno je postavljanje linkova (poveznica) isključivo na vlastitu web trgovinu ili vlastitu web stranicu unutar Vašeg Korisničkog računa. Nije dopušteno postavljanje linkova (poveznica) na konkurentske stranice www.bazzar.hr. U tom slučaju PRATI ME d.o.o. zadržava pravo ukloniti link (poveznicu).

PRATI ME d.o.o. u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i videosadržaja) te pravo mijenjanja pozicioniranosti oglasa. PRATI ME d.o.o. također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

Uvjeti oglašavanja usluge

Između oglašivača i PRATI ME d.o.o. sklapa se ugovor o oglašavanju. Pri sklapanju ugovora oglašivač mora prihvatiti ove Opće uvjete te oni čine sastavni dio ugovora o oglašavanju.

Cjenik

Cijene www.bazzar.hr usluga su prikazane na stranicama www.bazzar.hr. Naknada za korištenje usluga oglašavanja uplaćuje se sukladno ugovoru o oglašavanju prema sljedećem cjeniku: Cjenik usluga

PRATI ME d.o.o. zadržava pravo izmjene Cjenika bez prethodne obavijesti.

Istaknute cijene proizvoda su maloprodajne, sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost te su izražene u kunama.

Plaćanje

Prilikom online-narudžbe, PRATI ME d.o.o. oglašivačima nudi mogućnost plaćanja putem kreditnih kartica. Usluge oglašavanja na web stranici www.bazzar.hr moguće je plaćati sa American Express, MasterCard, Maestro, Visa i Diners karticama. Online plaćanje se vrši putem sustava PayWay. Više o sigurnosti online kupovine možete pronaći na sljedećem linku: sigurnost online kupovine.

Prigovor

Korisnik sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo podnijeti pisani prigovor, i to u poslovnim prostorijama PRATI ME d.o.o., putem pošte ili elektroničke pošte. PRATI ME d.o.o. je dužno bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora koji je predan neposredno u njegovim poslovnim prostorijama. PRATI ME d.o.o. će na zaprimljene prigovore odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana.

Nadležnost

Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice www.bazzar.hr ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

Korištenje „kolačića“

Za analizu svoje internetske stranice koristimo software za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje internetske stranice, te time stječemo saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Kolačići se mogu, putem odgovarajućih postavki na browseru, i odbiti ili izbrisati. To međutim može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni software osim toga prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice. Više o politici kolačića može saznati na Politika kolačića.


U Zagrebu, 27.3.2015.

Ovi uvjeti i sadržaj ove stranice podliježu autorskom pravu. PRATI ME d.o.o. Sva prava pridržana.